Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Welke type meststof: organisch of mineraal?

  • Geplaatst op
Welke type meststof: organisch of mineraal?

Planten dienen op het juiste moment over voldoende voedingsstoffen kunnen beschikken. Elke plant heeft de voedingstoffen in zijn eigen specifieke NPK-verhouding nodig. N (stikstof), P (fosfaat) en K (kalium) zijn de basisvoedingsstoffen voor elke plant.

De hoeveelheid NPK in een meststof wordt aangegeven in % van het totaalgewicht van de verpakking meststof. We kennen 3 verschillende typen meststoffen.

Organische meststoffen

Organische meststoffen zijn samengesteld uit 100% natuureigen, organische grondstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong. De organische grondstoffen worden door het bodemleven omgezet in opneembare voeding voor de plant. Deze omgezette voedingsstoffen worden geleidelijk aan de plant ter beschikking gesteld. De plant bepaalt zelf wanneer hij welke voedingsstoffen opneemt. Zo is er altijd sprake van een optimale, natuurlijke groei van de plant. Organische meststoffen bevorderen het bodemleven en verbeteren de bodemstructuur. Daarmee zorgen ze voor een optimale plantengroei waarmee de kans op ziekten en plagen afneemt. Bij organische meststoffen kunnen we dan ook spreken over een positieve spiraal.

Binnen de groep van organische meststoffen zijn bijvoorbeeld de ECOstyle-meststoffen uniek, door de toevoeging van micro-organismen. Deze micro-organismen, bestaande uit bacteriën en schimmels, verrijken het bodemleven.


Minerale meststoffen (kunstmest)

Kunstmest is, zoals het woord al zegt, is op kunstmatige wijze geproduceerd. Het zijn veelal synthetische, milieuvreemde stoffen. De productie van deze meststoffen kost veel energie en is milieubelastend. Kunstmest is oplosbaar in water en zo makkelijk en snel opneembaar voor de plant. Bij de opname van water wordt de plant gedwongen alle voedingselementen uit de kunstmest op te nemen, vaak niet in de verhoudingen die de plant, in een bepaald groeistadium, wenst. Het effect is een geforceerde, te snelle groei en een verhoogde kans op ziekten en plagen. Kunstmest bevat een hoge concentratie aan zouten. Deze zouten zijn schadelijk voor het bodemleven, de bodemstructuur en het milieu rondom de wortel van de plant. Haarwortels sterven af en de plant wordt belemmerd in een optimale groei. Door de hoge concentratie aan zouten kan, als er gestrooid wordt bij zonnig weer, verbranding optreden. Bij kunstmest is er sprake van een negatieve spiraal.


Organisch-minerale meststoffen


Naast de organische meststoffen en de minerale meststoffen zijn er de zogenaamde organisch-minerale meststoffen. Bij deze gecombineerde meststoffen wordt voor de consument de indruk gewekt dat het om organische, en dus 100% natuurlijke meststoffen gaat. Het tegendeel is echter waar. Deze meststof bevat voor een groot deel kunstmest. De positieve werking van het organische delen in de meststof wordt negatief beïnvloed door de minerale (kunstmatige) delen in de meststof. De kunstmest komt snel vrij, maar is wel schadelijk voor het bodemleven. Dit bodemleven moet juist het organische deel in de meststof omzetten in opneembare stoffen voor de plant. Pas na enkele weken, als het bodemleven enigszins hersteld is, zal het organische deel in de meststof voor de plant beschikbaar komen. Net als bij de minerale meststoffen kunnen we hier spreken van een negatieve spiraal.

Organisch-minerale meststoffen zijn te herkennen aan hun samenstelling.

Op elke meststofverpakking staat een NPK-verhouding vermeld. Deze staat vermeld onder de 'gewaarborgde samenstelling'. Een groot percentage van de stikstof (N) in organisch-minerale meststoffen is samengesteld uit kunstmatige stoffen. Deze zijn te herkennen aan namen, zoals ureum, nitraat of ammonium.

Eindconclusie:

Gebruik organische mest in uw tuin.
U zult het verschil merken; alle gewassen (zoals gazon en planten) zullen beter groeien, smaken, bloeien en geuren!